Informatin hämtad från Filmstadens.se
Åldergräns på bio

En film som ska visas på bio i Sverige granskas av Statens Medieråd som ger filmen en åldersgräns enligt gällande regler och riktlinjer för åldergräns på film. Vårt uppdrag är att säkerställa att dessa följs på biografen. Här kan du läsa mer om vilka åldergränser på bio som gäller och vad som menas med dem.


Är åldergräns på film en rekommendation?

Nej. Om en film har en låg åldergräns eller är barntillåten betyder det inte att det är den ålder som filmen riktar sig emot, eller som vi rekommenderar filmen för. Filmens åldergräns betyder att den uppfyller de kriterier för att visas den för de som uppfyller åldergränsen. Det är alltid vuxna som ansvarar för det filminnehåll som barnet tar del utav.

 

15-årsgräns innebär att man utan vuxens sällskap ska ha fyllt 15 år och också kan styrka detta vid insläpp till filmen. Från och med 11 års ålder kan man i vuxens sällskap se filmer med 15-årsgräns. Som vuxen räknas den som fyllt 18 år och är myndig.

15-årsgränsen betyder att en film har bedömts kunna vara till skada för välbefinnandet för barn under 15 år, inte att filmen är lämplig att ses av en 11-åring i sällskap med en vuxen. Det är den vuxne som tar med ett barn på en film med högre åldersgräns som ansvarar för skyddet av barnet.


11-årsgräns innebär att man, för att se på filmen utan vuxet sällskap, måste ha fyllt 11 år. I vuxens sällskap är det tillåtet att se filmen från 7 års ålder.

7-årsgräns innebär att man, för att se på filmen utan vuxet sällskap, måste fyllt 7 år. I vuxens sällskap är filmen barntillåten.

Barntillåten film är tillåten för alla åldrar.

Ej granskad innebär att ingen åldersgräns är satt ännu då filmen inte har hunnit granskas av Statens Medieråd. Vi uppdaterar omgående på filmens sida på filmstaden.se när åldersgräns blivit är satt. Om biljetter finns att köpa trots att åldersgränsen inte är satt så gäller 15 års åldersgräns, men kan komma att sänkas efter granskning.

 

 

Om lagar och förordningar gällande åldersgräns på bio

Som biografägare och som arena för publika visningar av film är vi skyldiga att kontrollera att lag om åldersgränserna följs (Lag 2010:1882, §11).

Med vuxen avses en person som fyllt 18 år och är myndig. Man behöver vara beredd att kunna styrka sin ålder med en ID-handling, till exempel giltig legitimation, körkort eller pass.

Information om dessa lagar och förordningar finns på statensmedierad.se.