Vill du hyra vår lokal?

Vill du som artist, företag, förening eller övrig verksamhet hyra vår lokal?

Vänligen kontakta oss via mejl för mer information.